Archives for 

Nabór 2012

Nabór do przedszkoli

plakat-przedszkole-20120615 W związku z realizacją projektu “Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu […] Czytaj dalej →