Warsztaty dla rodziców

W ramach projektu „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzone były warsztaty dla rodziców, które odbywały się raz na kwartał począwszy od roku 2010. Problematykę tematów, przedstawiły prowadzące warsztaty Pani Marzenna Czyżewska – Pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Wyszkowa i Pani Lidia Arm – Psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Wyszkowa, które w ciągu 2,5 roku dla 3 grup przeprowadziły 30 godzin warsztatów dla rodziców przedszkolaków.

Celem warsztatów była m.in. pomoc rodzicom w rozumieniu ich dzieci oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci, uzmysłowienie rodzicom jak ważna jest edukacja od najmłodszych lat, podwyższenie własnych kompetencji wychowawczych, pogłębienie relacji w rodzinie, kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, wzmocnienie poczucia wzajemnej bliskości.

Ostatnie warsztaty odbyły się w miesiącu kwietniu w dniach 19, 25, 26, które dotyczyły prawidłowego rozwoju osobowości dziecka. Spotkanie to było w pewnym sensie podsumowaniem toczącej się dyskusji, której tematem przewodnim było dziecko i jego dobro.

 

Comments are closed.