O projekcie

Gmina Somianka informuje, iż od 1 sierpnia 2010 r. jest realizowany projektu pt.:

Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu w okresie od września 2010 do czerwca 2013 uruchomione zostało przedszkole “Słoneczko” w Somiance oraz przedszkole “Biały Miś” w Nowych Wypychach, łącznie dla 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Somianka.

W ramach projektu dzieci poza opieką przedszkolną wezmą udział w zajęciach:

  • z języka angielskiego,
  • logopedycznych,
  • plastycznych,
  • muzycznych,
  • sprawnościowo-ruchowych.

Projekt przewiduje również:

  • warsztaty dla rodziców,
  • indywidualne konsultancie metodologiczne dla nauczycieli.

Nabór do projektu odbył się:

w roku szkolnym 2010-2011 – w dniach 16-20 sierpnia 2010r.

w roku szkolnym 2011-2012 – w dniach 18-22 lipca 2011 r.