Rodzice

Przyrzeczenie rodziców, motto godne przesłania:

Zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym darem,

Słuchać uważnie o czym mówi i zawsze z nim rozmawiać

Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach

Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze

Przytulać je

Cieszyć się jego dzieciństwem