Nasz dzień

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLAKA

6.30-9.00 schodzenie się dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy, zabiegi higieniczne, gimnastyka poranna

9.00-9.30 śniadanie

9.30-12.00 zajęcia programowe z całą grupą w tym: zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, muzyczne lub sprawnościowo-ruchowe

12.00-12.30 obiad

12.30-14.50 poobiedni relaks, zabiegi higieniczne, realizacja pomysłów dzieci, utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy, opcjonalnie zabawy na  świeżym powietrzu

14.50- 15.10 podwieczorek

15.10- 17.30 aktywność własna dzieci, zabawy sprawnościowo-ruchowe, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci

Także uczestniczymy w zajęciach :

Język angielski

– informacje wkrótce

 

Logopeda

– informacje wkrótce